Regulamin

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. Obscurny.com jest serwisem internetowym mającym na celu udostępnienie wersji elektronicznej czasopisma "Obscurny".
  2. Regulamin dostępny jest na stronie www.obscurny.com/newsletter-regulamin - każdorazowa zmiana będzie poprzedzona prośbą o jego akceptację.
  3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest firma Medial Kamil Dratwa, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Norwida 1.
 2. Zasady funkcjonowania newslettera
  1. Adres e-mail musi zostać potwierdzony poprzez kliknięcie odnośnika "potwierdzam" znajdującego się w wiadomości e-mail.
  2. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania powiadomień poprzez kliknięcie odnośnika "wypisz" lub wysłanie prośby o wypisanie na adres e-mail: redakcja@obscurny.com.
  3. Na potwierdzony adres e-mail wysyłane będą powiadomienia dotyczące: nowego wydania magazynu Obscurny, nowych wpisów na blogu znajdującym się pod adresem blog.obscurny.com oraz ważnych informacji dotyczących funkcjonowania magazynu.